Hvem er vi

Mennesker

Kompetent er en dansk konsulentvirksomhed etableret af Jørn Andersen og Morten Andersen, mangeårige kolleger med erfaring fra landsdækkende konsulentvirksomheder, og fra tidligere etablering og udvikling af en af de største rekrutteringsvirksomheder i Danmark. De har et omfattende netværk i kandidatmarkedet og blandt virksomhedsledelserne; og ikke mindst solid og dokumenteret erfaring indenfor rådgivning og opgaveløsning i mange forskellige brancher. Mere end 20 års erfaring med rekruttering og rådgivning giver dem en solid ballast. De kender branchen og de forskellige spillere, og de kender markedet.

Baggrund

 

Kompetent udfordrer konsulentbranchen, som i dag er baseret på faste koncepter og standardiserede processer. En tankegang der rimer på plejer og hører industrisamfundet, men ikke den digitale tidsalder til. 

 

Rekrutteringsbranchen, som vi har stort kendskab til, er i udpræget grad præget af industrisamfundets samlebåndstankegang. Den er ensartet med standardiserede processer og ydelser, den er langsommelig og gennemføres oftest på basis af statiske analysegrundlag, og dens prismodeller er historiske og ikke værdibaserede.
Hertil kommer, at rekrutteringsvirksomheder er kendetegnet ved store forskelle i kvalitet og pris, og at man på trods af dette stort set aldrig arbejder sammen med andre i branchen. Det primære fokus er at få den rigtige pris, og at man er konkurrenter. Ikke, hvordan man i fællesskab kan skabe mest mulig værdi for kunden.

 

Kompetent er den næste generation indenfor Search & Consulting  … fordi:

 

Vores rådgivningskompetence er høj, alle løsninger skræddersyes efter kundens ønsker, som betaler efter værdibaserede prismodeller. Vores processer understøttes mest muligt digitalt, hvilket i kombination med høj kompetence, sikrer hurtige løsninger med høj kvalitet.

Den digitale fremtid

I Kompetent tror vi på fællesskab. Båret af en fælles tro på, at det er kompetent, mere smidigt, mere effektivt og ikke så lidt hurtigere at være del af et økosystem bestående af kompetente partnere, der samarbejder om og med kunderne for at opnå fælles værdi.

I det digitale samfund udvikler tingene sig så hurtigt, at det kan være svært at forudsige præcist, hvad løsningen eller produktet skal være; og hvilke krav der skal imødekommes.

Samtidig har den teknologiske udvikling gjort det muligt at skabe skræddersyede og hurtigere løsninger, hvorfor virksomhederne i stigende grad har behov for, og forventning om at blive præsenteret for andet og mere end standardvarer og afgrænsede råd.

Derfor er der behov for nytænkning i konsulentbranchen, som giver konsulentvirksomheder, der er hurtige, fleksible og i stand til konstant at inddrage og agere på kundernes ønsker og perspektiver.

Kompetent arbejder derfor sammen med andre kompetente partnere som har: