Privatlivspolitik

Kompetent har behov for at indsamle personoplysninger for at opfylde forretningsmæssige aftaler med vores kunder.

Vores virke omfatter en række situationer, hvor vi indsamler og behandler personoplysninger omkring kandidater og ansatte medarbejdere hos vores kunder. Kompetent kan afhængigt af situationen være enten databehandler eller dataansvarlig.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) bliver fuldt ud efterlevet i Kompetent.

Vi indgår aftaler med alle kunder om, at personoplysninger skal behandles i fortrolighed og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens bestemmelser.

Ændringer i politikken vil blive indarbejdet i denne side, og vi opfordrer alle til løbende at holde sig ajour hermed.

 

Hvilke oplysninger opbevares?

Vi kan bl.a. indsamle følgende personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse etc.)
  • Oplysninger om uddannelse og eksamensbeviser
  • Ansættelses- og lønhistorik
  • Offentligt tilgængelige informationer fx via sociale medier der er vedrører dit erhvervsaktive liv
  • Testresultater fra fx personlig- og færdighedstest foretaget af Kompetent

Kompetent ønsker ikke at modtage “Følsomme personoplysninger” jf. Databeskyttelsesforordningen.

 

Datasikkerhed

Sikkerhed har højeste prioritet hos Kompetent.

Der er vedtaget processer og procedurer, som skal sikre opbevaringen og behandlingen af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Disse er understøttet af IT-systemer, som løbende overvåger og sikrer forsvarlig opbevaring og rettidig sletning af data.

 

Dine rettigheder

I h.t. gældende lovgivning har alle ret til at få af- eller bekræftet, om vi behandler personoplysninger. Hvis dette er tilfældet har man ret til at få adgang til disse.

Alle har når som helst ret til at berigtige eller tilbagekalde (slette) personoplysninger.

 

Sådan kontaktes Kompetent

Alle opfordres til at sende spørgsmål og kommentarer vedrørende denne politik omkring privatlivsbeskyttelse til kontakt@kompetent.as.

Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.

Ikrafttrædelsesdato: 1. juni 2020