C-level Rekruttering

Skarp, seriøs C-level rekruttering

Lad Kompetent være din partner, når du skal rekruttere C-level executives til direktioner og bestyrelser. Vi har både knowhow og netværket til at finde de helt rigtige og “langtidsholdbare” ledere til din virksomhed. Vi ved, hvor altafgørende det gode match er i en C-level executive search, og på baggrund af vores mange års erfaring har vi opbygget en metode, som sikrer dig en succesfuld C-level ansættelse.

I Kompetent er vores fremgangsmåde, at rekrutteringen udføres af én ansvarlig og erfaren partner, oftest i samarbejde med andre partnere og under-støttet af vores digitale og psykologiske værktøjer. Det er samme partner, der har dialogen med både dig og kandidaterne, og derfor har vi stor føling med processen. Vores partner starter med at få et indgående kendskab til din virksomhed og rollen, der skal udfyldes, så vi kan svare direkte på kandidaternes spørgsmål – og vi kan rapportere direkte til dig. 

Grundighed, smidighed og præcision. Det, mener vi, er Kompetent.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Har du brug for hjælp til en C-level rekruttering

Vi vil gerne hjælpe dig videre.
Vi står altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi finder den helt rette leder til din virksomhed.

Sådan rekrutterer vi din næste C-level executive

Vi ved, at en vellykket ansættelse af din næste chief executive kræver et grundigt forarbejde. Vores tilgang er, at det er den samme partner, der eksekverer hele processen. Det, mener vi, er den rette vej at gå, så vi er sikre på, at vi kan reagere hurtigt, skarpt og smidigt – og uden tab af vigtig viden. 

Vi lægger stor vægt på at forstå din virksomhed. Vi bruger derfor en del ressourcer indledningsvist på at kortlægge din virksomhed og den strategiske situation. Vi kommer helt tæt på, og vi sætter os ind i markedet, de strategiske udfordringer, virksomhedskulturen og ikke mindst de vigtigste kompetencekrav, der er til en C-level executive. Vi kommer også til at udfordre dig og bidrage med sparring, hvis vi mener, at dine ønsker ikke stemmer overens med det, vi mener, er den rette vej at gå. 

Når vi sammen har fundet den rette løsning for dig, tager vi kontakt til kandidater. Vi har et stort netværk af virksomhedsledere, vi aktiverer – hvis det ellers giver mening. Frem for alt kender vi erhvervsstrukturen og kandidatmarkedet i hele Danmark. 

Vores tilgang er kvalitet over kvantitet, og det betyder, at vi også i søgefasen er meget grundige. Vi researcher kandidater, inden vi kontakter dem, og vores pulje er typisk på 15 kvalificerede bud – frem for 100 navne løst fundet på LinkedIn. Det er som nævnt også samme partner, du har dialogen med, der kontakter kandidaterne, så vi hele tiden har tæt føling og styring på proces og dialog. 

Den tilgang, mener vi, er Kompetent.

Få det helt rigtige match!

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om din kommende C-level rekruttering

Det bør du selv kortlægge, inden du søger C-level executives

Vi har mange års erfaring med C-level rekruttering, og vi støder typisk på de samme spørgsmål og ønsker fra kandidater igen og igen – og dem har vi sammenfattet nedenfor. Inden du kontakter en C-level headhunter, kan du med fordel kigge på organisationen og se på nedenstående områder. Så kan du vurdere, hvordan en kandidat vil passe ind i billedet.

  • Kemi og værdier. Vi bliver ofte spurgt om kemien og ledelsesværdierne hos den eller de direktører, den nye direktør skal arbejde tæt sammen med. Det er af afgørende vigtighed for både kandidat og virksomhed, at dette bliver konkret italesat og afstemt i dialogen. 
  • Udvikling. Denne type kandidater har typisk egen og medarbejdernes udvikling højt på dagsordenen. Forvent, at kandidaten ønsker at udvikle sig selv via kurser, uddannelse eller mentorordning, og forvent, at en lederkandidat har et ønske om at udvikle sine medarbejdere.
  • Indflydelse. Muligheden for at have indflydelse på egne områder såvel som virksomhedens strategi er typisk meget vigtig for dette kandidatfelt.    Vær derfor afklaret på rollens indflydelse i organisationen.
  • Kultur.  Igen og igen bliver vi spurgt ind til virksomhedens kultur. Kultur-matchet er lige så vigtigt for direktørkandidaterne som for virksomheden. Det  skal være afklaret, så det bliver et godt og varigt match. Vær derfor klar på, hvad der kendetegner din virksomhedskultur, så vi kan bidrage til en afklaring af kandidaternes match med denne.

En god forventningsafstemning, mener vi, er Kompetent. 

Vores tilgang til C-level Rekruttering

Kompetent tilbyder markedets skarpeste C-level rekruttering. Det tør vi godt stå på mål for.
Der findes mange rekrutteringsbureauer, men kun ét er Kompetent.

Kompetents tilgang:

Digitale processer, menneskelige relationer

Vi har sat strøm til processerne i Kompetent, så vi hurtigere og nemmere kan rekruttere de rette kandidater. Det har vi gjort, for at afspejle en omverden, som i høj grad er digitaliseret – for en digital verden kræver smidighed og hurtige omstillinger. 

Helt konkret betyder det, at vi har udviklet vores processer og værktøjer, så du som kunde kan følge rekrutteringen fra nærmeste hold. Vores erfaringer med platformen har været entydigt gode, og den har gjort, at vi har fået bedre kunderelationer, bedre rekrutteringsgrundlag og langt mere fart i vores processer. Vores system sikrer, at GDPR- og datasikkerhed er i top, og gør det sikkert og let for både kandidater og kunder. 

Det, mener vi, er en Kompetent tilgang.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Har du brug for hjælp til en C-level rekruttering?

Vi vil gerne hjælpe dig videre.
Vi står altid klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi finder den helt rette leder til din virksomhed.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring!

Copyright © 2024 All Rights Reserved Kompetent Search A/S