Persondatapolitik

Generel politik om beskyttelse af personoplysninger iht. GDPR

Kompetent har behov for at indsamle personoplysninger for at opfylde forretningsmæssige aftaler med vores kunder.

Vores virke omfatter en række situationer, hvor vi indsamler og behandler personoplysninger omkring kandidater og ansatte medarbejdere hos vores kunder. Kompetent kan afhængigt af situationen være enten databehandler eller dataansvarlig.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) bliver fuldt ud efterlevet i Kompetent.

Vi indgår aftaler med alle vores kunder om, at personoplysninger skal behandles i fortrolighed og i overens­stemmelse med Databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Ændringer i politikken vil blive indarbejdet på denne side, og vi opfordrer alle til løbende at holde sig ajour hermed.

Hvilke oplysninger opbevares?

Vi kan bl.a. indsamle følgende personoplysninger:

Kompetent ønsker ikke at modtage “Følsomme personoplysninger” jf. Databeskyttelsesforordningen.

Datasikkerhed

Sikkerhed har højeste prioritet hos Kompetent. Der er vedtaget processer og procedurer, som skal sikre, at opbevaringen og behandlingen af person­oplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens bestemmelser. Disse er understøttet af vores it-systemer, som løbende over­våger og sikrer forsvarlig opbevaring og rettidig sletning af data.

Dine rettigheder

I henhold til gældende lovgivning har alle ret til at få af- eller bekræftet, om vi behandler personoplysninger. Hvis dette er tilfældet, har man ret til at få adgang til disse. Alle har – når som helst – ret til at berigtige eller tilbagekalde (slette) personoplysninger.

Sådan kontaktes Kompetent

Alle opfordres til at sende spørgsmål og kommentarer vedrørende denne politik omkring privatlivsbeskyttelse til kontakt@kompetent.as. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring!

Hør om dine muligheder og om, hvordan vi kan hjælpe dig

Kompetent er tung på kompetencer og let i løsninger. For os er konsulentarbejde et håndværk i at hjælpe vores kunder. Vores kompetenceområder er: Rekruttering, Executive Search, Assessment og rådgivning om kompetencer i virksomheder. 

Kompetent – foran på teknologi og erfaring!

Copyright © 2024 All Rights Reserved Kompetent Search A/S