Bestyrelsesrekruttering

Eksperter i Board Search

Gennem vores samarbejde og relationer med virksomhedsejere og bestyrelser ved vi, at deres udfordring med at finde en ny formand eller et nyt medlem, oftest er tid og værktøjer til at afsøge og række ud til kandidater uden for eget netværk. Til det har vi både ressourcerne og værktøjerne. Ofte vil man også gerne have sparring omkring konkretisering af de kompetencer, et nyt medlem skal supplere bestyrelsen med, om ikke andet for at trykprøve egne tanker om det. Her har vi i Kompetent værktøjer, der enkelt og præcist hjælper med at konkretisere bestyrelseskandidaters kompetenceprofil.

I kompetent tilbyder vi derfor rekruttering til bestyrelser, som en support til virksomhedsejer eller bestyrelsesformand på de områder, hvor de har behov. Enkelt og hurtigt, så de sparer tid samtidig med, at der sikres kvalitet i kandidatfeltet.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Hør om dine muligheder og om hvordan vi kan hjælpe dig

Kompetent er tung på kompetence og let i løsninger. For os er konsulentarbejde et håndværk i at hjælpe kunden. Vores kompetenceområder er: Rekruttering, Executive Search, assessment og rådgivning om kompetencer i din virksomhed. 

Kompetent Board Search

Vi supporter dig med:

  • Konkretisering af kompetencekrav og kandidatprofil
    Målrettet kandidatsøgning.

  • Kvalificering af kandidater – check af baggrund, interesse og motivation samt hvilke værdier, de kan tilføre virksomheden, og samarbejdet i bestyrelsen.

  • Vurderingsgrundlag for udvælgelse af de kandidater, man ønsker at møde for endelig udvælgelse.

  • Mødeadministration og støtte i udvælgelsen, såfremt det ønskes.

Vores metode til en succesfuld bestryrelsesrekruttering

  • Gennem en indledende dialog gennemfører vi en foranalyse, og konkretiserer kandidatprofilen med kompetencekrav, branche-/markedskrav, personkrav m.v., og sender den til din godkendelse
  • Vi afklarer søgeområder og identificerer potentielle kandidater i markedet og i vores netværk
  • Vi har dialog med kandidaterne, og sikrer dem et relevant informationsgrundlag om virksomheden, og vi sikrer en ægte interesse fra deres side
  • Vi løser opgaven til fast pris og på kort tid

Med en god forventningsafstemning kommer du langt bedre i mål.
Det, mener vi, er Kompetent.

Få det helt rigtige match!

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om din kommende lederrekruttering.

Nutidens professionelle bestyrelse

Vi ved, at de professionelle bestyrelser i dag fungerer mere som uformelle arbejdsgrupper omkring de strategiske udviklingsopgaver. Rollen som formel kontrolfunktion er ikke forsvundet, men gledet i baggrunden i forhold til bestyrelsens rolle som sparringspartner for ejer, direktør eller direktion og virksomhedens udvikling af både strategi og drift.

Bestyrelsesrummet er med andre ord blevet et arbejdsrum, hvor man ”smøger ærmerne op” og bidrager med såvel kompetencer og viden som med holdninger og værdier til ordentlig forretningsførelse. Samarbejdet i bestyrelsen stiller derfor klare krav til medlemmernes samarbejdsevner og supplerende kompetencer og erfaringer. Man skal kort sagt kunne lide at arbejde sammen med hinanden. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke blot supplere, men motiveres af at bruge hinandens kompetencer og erfaringer i forhold til virksomhedens aktuelle situation og den fremtid, der tegner sig omkring den her og nu. 

Gode råd, når du skal rekruttere til bestyrelsen:

Der findes mange rekrutteringsbureauer,
men kun ét er Kompetent.

Vi kan også hjælpe dig med:

Rekruttering af CEO
Rekruttering af CFO
Rekruttering af CIO
Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Hør om dine muligheder og om hvordan vi kan hjælpe dig

Kompetent er tung på kompetence og let i løsninger. For os er konsulentarbejde et håndværk i at hjælpe kunden. Vores kompetenceområder er: Rekruttering, Executive Search, assessment og rådgivning om kompetencer i din virksomhed. 

Kompetent – foran på teknologi og erfaring!

Copyright © 2024 All Rights Reserved Kompetent Search A/S

Følg os på LinkedIn

Følg os på LinkedIn og få løbende opdateringer om jobopslag og blogindlæg.