Headhunting København

Headhunter København

Lad Kompetent være din Headhunter i København. Vi kender kandidatpuljen, konkurrencen og ikke mindst de knaster i processen, der gerne skal identificeres hurtigst muligt. Jobmarkedet i København er kendetegnet ved, at her er flere – men ofte stadig for få – kandidater, og der er mange konkurrenter om buddet. Både inden og uden for din egen branche. 

Det stiller store krav til din headhunter – og de krav kan vi leve op til i Kompetent. Vi har netværket og håndværket på plads, og gennem årtiers erfaringer har vi skabt en metodisk tilgang til de ofte svære rekrutteringer. 

Vejen til de vellykkede rekrutteringer – og dine kommende kandidater – går først og fremmest gennem grundighed. Vi kender konsekvenserne af et fejlskud, og vi ved, at kræfterne brugt på grundigt forarbejde er givet rigtig godt ud. Derfor går vi nøje til værks, når vi vurderer både din virksomhed og kandidaterne.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Har du brug for hjælp til rekruttering?

Vi vil gerne hjælpe dig.
Kontakt os i dag, og få en uforpligtende snak om, hvordan vi finder din nye medarbejder.

Grundigt og metodisk setup

Forvent, at vi udspørger dig grundigt om ønsker og forventninger til rollen – og at vi udfordrer dig, hvis vi mener, at din opfattelse ikke helt flugter med virkeligheden. Det er ekstremt vigtigt for os at få kortlagt din virksomheden, de strategiske udfordringer, virksomhedskulturen og de kommende kollegaer.

Vi har et metodisk setup til at komme et spadestik dybere, og de indsamlede data omsætter vi til et ideal, vi kan navigere efter i kandidatjagten. Vi ved dog godt, at intet er hugget i granit, når vi taler om mennesker, og derfor forbliver vi smidige gennem processen. Det kan vi tillade os, når fundamentet er bundsolidt. 

Vi tager normalt et par måneder om at gennemføre en headhunt,  men vi kan fremskynde processen til cirka 30 dage, hvis der er tale om brandslukning. 

Dét, mener vi, er Kompetent. 

Sådan foregår en headhunt hos Kompetent

Når vi går på jagt efter en kandidat, er processen typisk delt op i fire faser med en logisk fremdrift.

1. Kortlægningsfasen 
Her indsamler vi oplysninger til den videre færd. Det handler om virksomheden, rollen og ikke mindst dine ønsker til kandidaten. 

2. Udvælgelsesfasen 
Her skaber vi en kandidatpulje for herefter systematisk at tynde ud i den med hjælp fra de input, vi har indsamlet i den tidligere fase. Kandidaterne kommer typisk fra vores karriereportaler, vores netværk og vores netværks netværk. 

3. Testfasen
Her indsamler vi oplysninger til den videre færd. Det handler om virksomheden, rollen og ikke mindst dine ønsker til kandidaten. Når vi i fællesskab har valgt en eller flere kandidater i foregående fase, skal vi trykprøve kandidatens påstande. Vi bruger typisk resultatdokumentation, personlighedstest og referencer, når vi undersøger og efterprøver – og det er vigtige værktøjer i forhold til det gode og varige match. 

4. Underskrift og onboarding
Her indsamler vi oplysninger til den videre færd. Det handler om virksomheden, rollen og ikke mindst dine ønsker til kandidaten. Når vi kan se målstregen, tager vi jer også det sidste stykke af vejen. Vi hjælper med de endelige forhandlinger og kontrakter, og dét, at vi er neutral tredjepart, kan være en rigtig god stødpude i forhold til de gensidige krav, som skal forhandles på plads. Endelig kan vi også hjælpe med en solid onboarding-proces. 

Skal du vælge headhunt eller klassisk rekruttering?

Både en headhunt og den klassiske rekruttering er gode veje at gå, når den rette kandidat skal i folden. Begge har de store fordele og ulemper, som du bør overveje, inden du tager din beslutning – og husk, at den ene vej ikke nødvendigvis udelukker den anden. 

Headhunting

FORDELE

Diskretion. En headhunt foregår ofte, når du mangler en nøglemedarbejder – og som regel er profiler med eftertragtede evner og træk allerede ansat i andre stillinger. Måske endda hos en konkurrent. Her er headhunteren kandidatens garanti for diskretion i de tidlige faser.

Screening. Opslag til eftertragtede jobs kan nemt afføde hundredvis af ansøgninger fra kandidater, som på ingen måder matcher ønsker og krav. En headhunter kan også være med til at afværge de værste fejlmatch – og dermed undgå unødig uro i organisationen.

Opsøgning. En headhunter opsøger kandidater, du ikke nødvendigvis havde nået med en opslået stilling. Folk, som måske endda skal overbevises om, at der findes gode alternativer til deres nuværende jobs.

ULEMPER

Begrænsning af puljen. En headhunter kender umuligt alle kandidater, og der er naturligvis en risiko for at gå glip af en fantastisk profil ved at køre processen med lukkede døre.

Store krav til headhunterens evner og etik. En headhunt er en tillidssag, og det er vigtigt, at du har det rette bureau i dit ringhjørne. Et bureau, som prioriterer succes i rollen over hurtig profit – og som naturligvis har evnerne til at løfte opgaven.

Klassisk rekruttering

FORDELE

Åbenhed. Der er en god grund til, at modellen med opslag og ansøgere stadig bliver brugt; nemlig at den virker. Spiller du med åbne kort, kan du aktivere dit netværk og deres netværk ditto, og du kan skrue op og ned for indsatsen i takt med, hvor mange ansøgninger, der løber ind. 

Puljestørrelse. I forlængelse af ovenstående får du typisk også en større bruttopulje af kandidater, og måske bliver du overrasket og lokket af en skæv profil, som tilbyder noget uventet til rollen.

ULEMPER

Puljestørrelse. En stor pulje kræver et stort arbejde – og for alle parters skyld bør det udføres ordentligt. Det er ofte betragtelige ressourcer, der skal afsættes til en åben rekruttering. 

Sårbarhed. Når du melder åbent ud, kan alle – også dine konkurrenter – kigge dig i kortene og se, hvad dine kandidatønsker peger i retning af i forhold til strategiske overvejelser.

Signalværdi. Har du mange jobopslag, slår du samme job op flere gange med korte intervaller, og er der meget lang levetid på dine opslag, sender du potentielt et dårligt signal i forhold til employer branding. At dine ansatte forlader dig, og at du har vanskeligt ved at overbevise kommende kandidater om værdien i en ansættelse hos dig. 

Få det helt rigtige match!

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om din kommende headhunting.

Særligt for headhuntere i København

København er på mange måder enestående i en dansk kontekst, for både konkurrencen og kandidaterne adskiller sig typisk fra situationen i de andre større byer. 

Hvis vi starter med kandidaterne, så er puljen markant mere omfattende i København, end den er i resten af landet. Qua byens størrelse og de virksomheder, du finder her, er der simpelthen et større felt af kvalificerede kandidater, og det er naturligvis en stor fordel. Byen har også en tiltrækningskraft, der gør, at du har lettere ved at overbevise en kandidat om at flytte hertil, hvis vedkommende bor et andet sted i dag – indenlands som udenlands.

Det er naturligvis meget store fordele i forhold til at få stillingen besat, men der er også en helt anden konkurrence om kandidaterne i København, end der er i landets andre store byer. Der er langt flere virksomheder om buddet, og de mest attraktive kandidater kan vælge og vrage mellem meget interessante og lukrative stillinger. 

De realiteter er vi nødt til at forholde os til, når vi driver headhunting i København, og vi står typisk med en stor bruttopulje, der skal sorteres og snævres ind. Når vi kommer videre i processen, er vi også nødt til at forholde os til sandsynligheden for, at en konkurrent melder sig i koret af interesserede – enten nu eller kort tid inde i ansættelsen. 

Vi kigger altid på profilen og de evner, kandidaten tilfører stillingen, og så holder vi dem op mod efterspørgslen på lige netop dét. Vi ser også på tidligere ansættelser og personlighedstest, når vi kommer længere frem, og det er med til at tegne et bedre billede af, hvad vi forventer af ansættelsen. 

Der er naturligvis aldrig garantier i sådan et ansættelsesforhold, men med godt forarbejde kan muligheder og risici ved de enkelte kandidater i hvert fald i bedre grad belyses. 

Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Har du brug for hjælp til rekruttering?

Vi vil gerne hjælpe dig.
Kontakt os i dag, og få en uforpligtende snak om, hvordan vi finder din nye medarbejder.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring!

Copyright © 2024 All Rights Reserved Kompetent Search A/S

Følg os på LinkedIn

Følg os på LinkedIn og få løbende opdateringer om jobopslag og blogindlæg.