Rekruttering af ingeniører

Rekruttering af ingeniører/engineering

Rekruttering af ingeniører er én af de mere krævende ydelser, vi tilbyder. Der er generel mangel på ingeniører, da de er eftertragtet i mange brancher. Derfor må vi ofte se ud over landets grænser for at finde en god kandidatpulje. Naturligvis er størstedelen af vores rekrutteringer danske, men vi må typisk lede langt bredere i forbindelse med ingeniør-stillinger, end vi gør i andre brancher.

Det er også meget sjældent, at vi bare kan gøre, som vi plejer med en ingeniør-rekruttering, for der er ofte tale om meget komplekse stillinger, som stiller store krav til kandidaternes tekniske kompetencer – og ikke mindst vores forståelse af de krav. Det kræver et solidt bundniveau, når det kommer til vores tekniske viden, for vi skal hurtigt kunne spore os rigtigt ind på, hvor vi skal gå i dybden. 

Ingeniør-rekrutteringer kan også give udfordringer, når det kommer til vores netværk, for det er typisk nogle andre cirkler end vores gængse, at kandidaterne findes. Vi har heldigvis gennem årene opbygget den fornødne viden og de rette netværk til at få de bedste underskrifter på ansættelseskontrakterne.

Der findes mange bud på rekruttering af ingeniører – men kun ét er Kompetent.

 
Læs også om rekruttering af salgsspecialister
Læs også om rekruttering af IT specialister
Læs også om rekruttering af marketing specialister

Rekruttering af ingeniører kræver erfaring

Det vigtigste redskab, vi har i vores værktøjskasse, er i langt de fleste tilfælde vores erfaring. Rekruttering af en ingeniør kræver typisk en dyb forståelse af stillingen, herunder kendskab til nogle meget specifikke tekniske krav, certifikater og programmer. 

Vi kommer naturligvis til at læne os op ad jeres specialister, for ingeniørvidenskaben er jo ikke vores fagområde, men vi er nødt til at holde os skarpe gennem hele processen – og løbende ajour. Udviklingen går stærkt i branchen, og det er slet ikke sikkert, at kravene fra et tidligere opslag matcher dem, der bliver stillet aktuelt. Også selvom der ikke tidsmæssigt er længe mellem de to rekrutteringer. 

Det er meget ofte, at vi skal finde folk til specialistroller uden for landets grænser. Nogle sidder allerede i andre ingeniørjobs, mens andre slet ikke aner, at deres fremtid ligger i en dansk ingeniørvirksomhed. Foregår rekrutteringen blandt udenlandske specialister, stiller det igen en ny type af krav til os. Kvalitet og kompatibilitet, når det kommer til uddannelse og certificeringer, visumkrav og sprogkundskaber er nogle af de ting, vi skal forholde os til, ligesom vi altid er nødt til at vedligeholde viden og netværk uden for landets grænser.

Vi ser ofte projektansættelser i branchen, og det stiller også nogle krav til os. At vi forstår projektet, så vi kan gennemskue, om projekterne på CV’et er sammenlignelige. At vi kan gennemskue, om kandidaterne har reel erfaring i forhold til de krav, rollen stiller. 

Få det helt rigtige match!

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om din kommende ingeniør.

Hvad bør du selv afklare, inden du sætter gang i rekruttering af en ingeniør?

Igen er det naturligvis vigtigt at understrege, at ikke to ingeniører eller ansættelser er ens. Der er dog ting, som går igen, og de mønstre kan vi lige så godt udnytte. Vi støder nemlig gang på gang på visse emner, som er vigtige for denne type af rekrutteringer. Vi har samlet de fire vigtigste.

  • Ledertype. Du kan med fordel tage et godt kig på, hvilken leder den kommende kandidat får. Mange ingeniører ligner så mange andre faggrupper, men der er altså nogen, der kan have det svært med ledere med en anden faglighed. Eller i hvert fald et markant anderledes syn på prioriteterne. Måltal og management-lingo kan være som en rød klud på nogle af de ingeniører, der sidder med en meget specifik og vigtig viden. Vi anbefaler, at vi kortlægger den nærmeste leder, inden vi går videre i jagten på den rette kandidat.
  • Løn. Hvor langt er du villig til at gå, for at få den bedste kandidat? Når udbud og efterspørgsel er, som de er, bør du på forhånd afstemme lønrammen – og være realistisk. Du får ikke meget ud af at holde samtaler med profiler, der lønmæssigt ligger langt over, hvad du kan tilbyde, med mindre du kan tilbyde noget på det ideologiske eller personlige plan, naturligvis. 
  • Rollens tyngde. Vil du have en ekspert med mange års erfaring, eller vil du have en nyuddannet, som du kan være med til at forme? Førstnævnte kræver typisk noget i forhold til både prestige og udviklingsmuligheder, mens sidstnævnte kræver plads og overskud i organisationen til, at vedkommende kan vokse med opgaven. At du skaber plads til spørgsmål og opbakning for en yngre kandidat kan også gøre din rekruttering lettere.

  • Dynamik. Som med alle andre faggrupper betyder personlighederne noget, og en afdækning af dynamikken blandt de kommende kollegaer kan føre meget godt med sig. Er der plads til en ekstrovert kandidat på holdet, og vil en eventuelt introvert type kunne forene sig med måden, I gør tingene på? Det er spørgsmål, du med fordel kan stille på forhånd.

Forskellige typer af ingeniører kræver forskellige tilgange

Ofte er headhunting af en ingeniør en omstændelig proces, men det sker også, at opgaven er helt ligetil. Der er nemlig store forskelle på de brancher, der ansætter – og ikke mindst de profiler, der efterspørges. Generelt er efterspørgslen langt større end udbuddet, og nyuddannede – eller i det hele taget arbejdsparate – ingeniører går sjældent ledige længe. 

Der er dog næsten lige så mange forskelle på rekrutteringen, som der er forskellige typer af ingeniører. 

IT- og softwareingeniører er i høj kurs i rigtig mange brancher, og ofte må vi finde denne type kandidater i allerede gode job. Her er det højere løn, spændende opgaver og muligheden for at komme foran i tech-feltet, som motiverer ansøgerne til at skifte job. 

Bygningsingeniører er typisk nogle af dem, hvor CV’et er afgørende. Hvor erfaring fra lignende projekter og stillinger vejer tungt og hvor kandidaterne ofte er til at flytte med de rette incitamenter. Her er der større forskelle på, hvad der kan lokke kandidaterne til, men klassikerne er mere ansvar, højere løn og noget så simpelt som luftforandring. 

Elektroingeniører er, ligesom de andre ingeniørtyper, langt fra en homogen gruppe, men de har længe været lønførende i branchen. Det skyldes i høj grad, at det er en af de mere veletablerede fagområder, og derfor har de haft flere år på arbejdsmarkedet til at hæve lønnen. Med fortsat elektrificering i samfundet kommer efterspørgslen på denne gruppe nok ikke til at falde fremover. 

Ingeniører med speciale i bæredygtighed, miljø eller biotek er nogle af de typer, som vi også forventer en endnu højere efterspørgsel på fremover. Her finder du ofte en gruppe, som er mere ideologisk drevet i forhold til deres arbejde. Gør din virksomhed en forskel for mennesker og miljø, har du en bedre mulighed for at tiltrække kandidater af denne type. Her er storytelling og oprigtighed nødt til at gå op i en højere enhed. 

Ansættelse af ingeniører kommer bedst i mål med klog brug af tidligere erfaringer. Det, mener vi, er Kompetent.

Vores tilgang til rekruttering af ingeniører

Kompetent tilbyder markedets bedste ingeniør-rekruttering. Det tør vi godt stå på mål for. Vi ved nemlig, at vores tilgang virker – og vi ved, at vi kan lande din nye ingeniørprofil.

Der findes mange rekrutteringsbureauer, men kun ét er Kompetent.

Menneskelige relationer og digitale processer

Vi har i Kompetent valgt at sætte strøm til vores vigtigste processer. Helt konkret betyder det, at vi har udviklet vores digitale platform – og det betyder igen, at vi langt bedre kan leve op til de krav, en digital omverden stiller. Krav om hastighed, transparens og høj GDPR- og datasikkerhed.

Vores platform giver dig mulighed for at følge processen fra nærmeste hold. Samtidig har vi skabt et digitalt økosystem, som sætter brugervenlighed såvel som sikkerhed i højsædet, og vi har entydigt gode erfaringer med platformen.

Vores platform har givet os bedre kunderelationer, højere hastighed og ikke mindst et bedre rekrutteringsgrundlag.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring

Har du brug for hjælp til rekruttering?

Vi vil gerne hjælpe dig.
Kontakt os i dag, og få en uforpligtende snak om, hvordan vi finder din nye medarbejder.

Kompetent – foran på teknologi og erfaring!

Copyright © 2024 All Rights Reserved Kompetent Search A/S